På svenska

Vilka är vi?

Till att börja med: varför är sidan på engelska? Svaret är att vi arbetar mycket utomlands och har många kollegor i England, Tyskland, Italien, Polen, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och på andra ställen. För att kunna nå dem har vi valt att ha större delen av den här sidan på ett annat språk än svenska. Det mest relevanta kan du dock nå från den här avdelningen – längst ner på sidan finns klickbara länkar som tar dig till andra sidor på svenska.

Albrechts Bössor är en förening som genom museipedagogiska metoder visar upp livet i en skytteavdelning under Kung Albrecht av Mecklenburg. Vi fokuserar på senare delen av 1300-talet, och arbetar främst med åren mellan 1364-1389 – kung Albrechts regeringstid. Gruppen innehåller idel experter och specialister; bland medlemmarna märks flera arkeologer, konsthistoriker, historiker, en hemslöjdskonsulent med inriktning på textila tekniker, en timmerman specialiserad på medeltida trähus, sömmerskor, museitjänstemän, lärare samt flera duktiga hantverkare.

Vår avsikt är att i folkbildande anda visa upp och lära ut om liv, seder och materiell kultur under vår valda period, och som ett led i detta arbetar vi ständigt för att förbättra oss. Vinterhalvåret är fyllt av forskning och skapandet av reprodukttioner, vilka in i minsta detalj följer arkeologiska fynd, historiska eller konsthistoriska källor. I jämförelse med många andra grupper är vår kvalitet mycket hög.

Under sommaren genomför vi uppvisningar av vår verksamhet och vår utrustning, på uppdrag av vitt skilda intressenter, från Sverige i norr till Italien i söder. Detta har gjort oss mycket anpassningsbara och vana vid olika typer av publik och uppdrag, samtidigt som vi blivit duktiga och kompetenta föreläsare.

Vad kan vi?

Bortsett från ett brett historiskt kunnande och stor erfarenhet av föreläsningar kan vi självfallet vara mer specifika. Vi kan erbjuda en rad olika tjänster:

• Föreläsningar och uppvisningar inom skilda ämnen, bland annat smide, textila tekniker, stridskonst från manualer, matlagning, de tidigaste eldhandvapnen, dräktskick och materiell kultur, samt det sena 1300-talets historia.

• Spännande och intressanta stridsuppvisningar eller skytteuppvisningar (våra medlemmar är formellt utbildade).

• Modevisningar av mans- och kvinnodräkter under det sena 1300-talet.

• Uppvisande av det dagliga livet i ett härläger, inklusive guidade turer.

• Workshops gällande medeltida matlagning.

Om din organisation har andra önskemål, diskuterar vi det gärna med dig.

Boka oss

Bäst når du oss på info[a]albrechts.se. Hör av dig med prisförfrågan eller frågor i allmänhet.
Ta gärna en titt på vårt forum eller vår Facebooksida.

Läs mer
Vad är historiskt återskapande/reenactment?
Autencitet